de taal leren

Wat is er te doen?
Waar kan ik iets doen?