Humanitas

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen én te houden.

Ben je het overzicht over je administratie kwijt? Krijg je stress van het openen van post of lukt het niet om de rekeningen (digitaal) te betalen? Je bent niet de enige. Je mag ons om hulp vragen, de vrijwilligers bij Thuisadministratie zijn er voor je!

Een vrijwilliger helpt je bij het op orde brengen van je (financiële) administratie. Samen zet je inkomsten en uitgaven op een rij, zodat je inzicht en controle krijgt over je financiën. Deelnemers voelen zich na korte tijd enorm geholpen.

In Leiden zijn er zo’n 50 vrijwilligers actief die mensen helpen als zij vastlopen met hun administratie. Deelnemers mogen zichzelf aanmelden en we krijgen deelnemers doorverwezen via bijvoorbeeld de Sociaal Wijkteams, BuZz, de Stadsbank of GGZ.

Onze hulp is gratis en tijdelijk. Na een paar maanden tot een jaar is het doel dat je zelf weer de administratie op orde kan houden. Daar helpen we je bij.

Aanmelden als deelnemer of vrijwilliger kan via: www.humanitas.nl/rijnland, 06 820 128 69 of h.kuipers@humanitas.nl.

Humanitas Logo