Weerbaar opvoeden Morschwijck

Beschrijving

Doelstelling van de opzet van de samenkomsten Weerbaar Opvoeden van ouders, jongeren, sleutelfiguren met verschillende religieuze achtergrond, is Verbinding en Ontmoeting in Leiden. Weerbaar opvoeden is er op gericht opvoeders in staat te stellen om hun kinderen op zo'n manier te ondersteunen dat zij zich thuis voelen in en verbonden weten met Nederland en weerbaar zijn tegen spanningen en negatieve ervaringen rondom de genoemde uitdagingen. Ouders bewuster maken van de eigen identiteit, religie en de mogelijkheden dit op te nemen in de opvoeding, passend binnen de situatie in Nederland. Daarnaast wordt ingezet op ontwikkeling van weerbaarheid als het gaat om maatschappelijke en economische uitsluiting en discriminatie

Wijk & locatie

Gemeente Leiden
Buurthuis Mors

Dagen

Elke week
Nvt