Over Buzz

Wie zijn wij?

Stichting BuZz is een welzijnsorganisatie. Wij zijn er voor mensen voor wie het door allerlei omstandigheden, zoals schulden, taalachterstand, beperking en sociaal isolement (even) niet lukt om mee te doen.  Wij richten ons met name op het aanleren van vaardigheden en op het ontdekken en ontwikkelen van talenten. 

Want: Iedereen heeft talent en telt mee!

Waar komt onze naam vandaan?

De naam BuZz staat voor het geluid van een zwerm bijen. Het betekent ‘zoemen’ of ‘reuring’. BuZz heeft de ambitie om net als een zwerm bijen in onderlinge afstemming en samenwerking met inwoners en partners resultaten te behalen. Waar wij komen komt er reuring en begint het te zoemen.

Voor ons logo hebben we gekozen voor een cel uit de honingraat. De honingraat is ijzersterk: flexibel, oneindig in verbinding uit te breiden en de sterkste natuurlijke netwerkstructuur die er bestaat. De cellen uit de honingraat staan voor de verzameling thema’s (Leefstijl, Eenzaamheid, Participatie, Mantelzorg, Armoede en Inclusie) verbonden met een praktijk van activiteiten die met elkaar samenhangen en interacteren. Deze sterke en open structuur waaraan iedereen bijdraagt is de kracht van ons werk.

Wat is onze ambitie?

Leiden is een stad van actieve en betrokken inwoners. Mensen voelen zich gewaardeerd, nemen deel aan activiteiten en initiatieven in hun omgeving en leveren naar vermogen een zinvolle bijdrage. BuZz Leiden is het vliegwiel voor participatie en de opstap naar (on) betaald werk. De plek om samen je kennis, vaardigheden en netwerken te versterken.

Iedereen in Leiden kan zich ontwikkelen en doet mee.

Wat vinden wij belangrijk?

Iedereen heeft talent en telt mee!

Wij zien je zoals je bent en leren je graag kennen.

Wat is ons doel?

Ons doel is een leeromgeving te creëren die mensen helpt om de basis op orde te krijgen, hun talenten te ontdekken en zelfredzaam te zijn.