Voor wie?

Voor wie is er BuZz er nu eigenlijk en hoeveel mensen zijn dat nu eigenlijk? Per 1 juli 2020 ontfermt BuZz zich over het thema ‘Basiskracht’. Het bijstaan van het meest kwetsbare deel van de Leidse populatie is de belangrijkste taakstelling binnen dat thema.  Het thema Basiskracht richt zich op basisvaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving en talenten verder te ontwikkelen. Het thema staat in het teken van taalvaardigheid en financiële zelfredzaamheid en andere basisvaardigheden om mee te kunnen doen, zoals sociale vaardigheden, weerbaarheid en het opbouwen van een eerste netwerk. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk maar vooral bedoeld voor inwoners voor wie het aanleren van deze vaardigheden niet vanzelfsprekend is of waar sprake is van een (mogelijke) achterstandsituatie. Om de omvang van het kwetsbare deel van de Leidse populatie in kaart te brengen, heeft Bureau Blaauwberg in mei 2020 een studie ten behoeve van BuZz Leiden uitgevoerd. Dit rapport is hier te downloaden.

Blaauwberg berekende dat de omvang van de kwetsbare deel van de Leidse populatie, circa 15.000 personen groot is. Dat is 12 procent van de totale Leidse bevolking. In onderstaande infographic zijn de belangrijkste conclusies van het het rapport kort samengevat

Omvang kwestbare doelgroep