Weerbaar opvoeden

Training ‘weerbaar opvoeden’ van start

BuZz Nieuws

Deze week is de training ‘weerbaar opvoeden’ van start gegaan die wordt georganiseerd door BuZz en Sol. In 4 bijeenkomsten worden 10 sleutelfiguren getraind onder begeleiding van Jamila Achahach van Movisie.
Na de afloop van de training gaan onze sleutelfiguren in alle wijken van onze mooie stad Leiden de ouders vaardig maken om hun kinderen op een gezonde manier voorbereiden op de verscheidenheid aan uitdagingen die zich in hun leven voor kunnen doen. Ouders krijgen handvatten die zij nodig hebben om hun kind op een gezonde manier leren om gaan met bijvoorbeeld: discriminatie, leven in twee culturen en verschillen tussen jongens en meisjes enzovoorts. Meer informatie bij Naima Reggani (n.reggani@buzzleiden.nl, 06-30320996).

weerbaar opvoeden weerbaar opvoeden weerbaar opvoeden weerbaar opvoeden