Sterke Sociale Basis

Het werk van BuZz valt onder de opdracht’ Basiskracht’ van het sociaal domein in Leiden: ‘Het ondersteunen van mensen in het ontwikkelen van basisvaardigheden om mee te kunnen doen in de maatschappij’. Sinds 2020 heet het sociaal domein ‘Sterke Sociale Basis’, en voeren wij de opdracht, samen met onze partners Incluzio en Sol, uit:

Basiskracht

Meedoen

Opgroeien

Het is de eerste keer dat Leiden apart aandacht besteed aan de groep inwoners die onder de ‘basiskracht’ vallen. Om inzicht te krijgen in de populatie heeft BuZz in 2020, in samenwerking met Bureau Blauwberg, een onderzoek gedaan naar de omvang van de doelgroep van BuZz. Het gaat om zo’n 15.000 mensen, dat is 12% van de Leidse bevolking: een behoorlijke groep dus. Deze groep blijft in beweging; het is een komen en gaan van mensen. Genoeg reden om dit onderzoek jaarlijks te herhalen en een signaal dat het nodig is om een expliciete focus op deze groep te houden.