De 7V Methodiek

BuZz werkt met de 7V methodiek, een methodiek die staat voor de manier waarop wij mensen bereiken en ondersteunen. We ontmoeten en vinden mensen door op een laagdrempelige manier contact te maken, we kijken naar wat de inwoners echt nodig hebben en motiveren mensen om het beste uit zichzelf te halen. Iedereen heeft een talent en samen met de deelnemers kijken we hoe we die kunnen ontdekken, verder ontwikkelen en inzetten.

De 7V’s zijn voor ons de basis om onze doelen te bereiken. Ze zorgen voor de grote lijnen en vormen de basis om maatwerk in de wijk te kunnen leveren, aangepast aan de doelgroep en de vragen in de wijk.   

  1. Vinden: BuZz werkt proactief en zet extra stappen om de mensen te vinden die BuZz kunnen gebruiken  
  2. Vragen: BuZz start met de vraag aan de mensen: wie zijn ze, wat willen ze, wat hebben ze echt nodig en wat zijn hun talenten? 
  3. Verbinden: BuZz enthousiasmeert de mensen om deel te nemen aan het BuZz traject 
  4. Vitaliseren: Samen met de mensen ontdekken we hun talenten en zetten we deze in  
  5. Voorzien: BuZz creëert een omgeving waarin mensen zich, op basis van hun eigen behoeften en wensen, kunnen ontwikkelen op het gebied van de zes thema’s. 
  6. Volgen: BuZz volgt de mensen in hun ontwikkeling en ondersteunt ze in de ontwikkeling die ze doormaken 
  7. Voltooien: BuZz zorgt dat de mensen een succeservaring hebben en sluit het traject samen met hen positief af. Deelnemers worden ambassadeurs en motiveren anderen om deel te nemen aan een BuZz traject