Projecten

Wijkleren
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met mogelijke problemen op verschillende leefgebieden weer in beweging krijgen: dat is wat we doen met wijkleren. We bieden perspectief door aandacht en onwikkeling voor de mens te hebben als het gaat om betaald werk, praktijkleerervaring, een vrijwilligerscontract of scholing. Wijkleren is een samenwerking tussen de gemeente Leiden, DZB (projectleider), Buzz, MBORijnland en Incluzio. Met onze partners maken we een persoonlijk en gericht plan voor de wijklerendeelnemers. Wat is er al, wat willen we bereiken, wie of wat hebben we daarvoor nodig. We streven met elkaar naar een samenleving waarin iedereen meedoet, door nieuwe perspectieven te bieden op werk- en leefgebied.

Wat levert het jou op? 

 • Werkervaring: praktijkwerkplek of vrijwilligerswerk;
 • Het verbetert je uitgangspositie op de arbeidsmarkt;
 • Aandacht voor leef- en persoonlijke omstandigheden die je nu nog tegenhouden;
 • Je doet weer mee en hebt een doel;
 • Persoonlijke aandacht en ondersteuning;
 • Scholing en ontwikkeling;
 • Nieuwe mensen leren kennen.

Voldoe jij of de ander aan één of meerdere van onderstaande punten?

 • Je ontvangt een uitkering (minimaal 2 jaar);
 • Je bent gemotiveerd om te investeren in jezelf en je toekomst;
 • Je hebt geen startkwalificatie of een kwalificatie die nmiddels nog weinig waard is;
 • Je hebt een afstand tot de arbeidsmarkt door problemen op één of meerdere leefgebieden: gezins-of schuldproblematiek, taalachterstand, psychische- of lichamelijke uitdagingen.

Ben of ken jij iemand die:

 • Betaald werk wil doen, maar niet weet hoe;
 • Een opleiding wil doen om de kans op werk te vergroten;
 • Vrijwilligerswerk zoekt om zich te ontwikkelen;
 • Problemen ervaart op één of meerdere leefgebieden, waardoor werken of leren nog niet lukt?

Hoe werkt het:

 • Je meld je aan bij Incluzio, DZB of BuZz;
 • Je krijgt een uitnodiging voor een intake, waarin persoonlijke informatie, behoeftes en mogelijkheden worden besproken;
 • Je wordt als deelnemer in het wijkteam voorgesteld en besproken;
 • Een go: er wordt een persoonlijk plan gemaakt en besproken met de deelnemer;
 • Een no go: deelnemer wordt op de hoogte gebracht met andere tips/mogelijkheden;
 • Een feestje met de deelnemer als het persoonlijk doel is gehaald.

Aanmelden of een vraag?

Monique van Poeteren

Telefoon: 06-10299302 

Marie-José Bekker

Telefoon: 071-5818585 

 

Naima Reggani  en Evelynn Duynker
Telefoon: 06-30920996/ 06-83191403


BIRDS
Investeren in je toekomst, dat is wat BIRDS wil bereiken. Samen met Incluzio, DZB en mboRijnland zorgen we voor begeleiding en ondersteuning tijdens een MBO- 1 of 2 opleiding. De opleiding en leermiddelen worden betaald. De deelnemers krijgen hulp bij het maken van huiswerk, het ontwikkelen van digitale- en werknemersvaardigheden, en we leren de deelnemer  fietsen als dat nodig is.

Voor wie is BIRDS?
Voor Leidenaars die een MBO 1-opleiding assistent dienstverlening en/of MBO 2-opleiding helpende zorg en welzijn willen volgen. Het is belangrijk dat de deelnemer gemotiveerd is en tijd heeft om één keer per week naar school te gaan en 16 uur per week huiswerk te maken. Daarnaast is taalniveau A2 voor MBO 1 en taalniveau B1 en rekenniveau B2 voor MBO 2 een vereiste. Wil je meer lezen over BIRDS? Bekijk hier de flyer.

Stevenshof Vitaal
Een fitte en gezonde wijk voor iedereen, dat is wat we willen bereiken met Stevenshof vitaal. BuZz doet dit niet alleen, maar o.a. met onze samenwerkingspartners SOL, Incluzio en vele anderen die iets doen met gezondheid en sociaal werk. Met elkaar werken we aan een sterke, sociale basis in Leiden. Eén van de thema’s van BuZz is gezondheid, zowel mentaal als fysiek is dit een belangrijk punt voor ons. We hebben de afgelopen jaren ook veel samengewerkt met huisartsen en het LUMC met onze pilot ‘STEVIT’: een handige box die mensen thuis kregen om hun gezondheid zelf te monitoren. Wil je meer weten? Lees dan het volledige rapport. 

Taskforce armoede
We werken met verschillende sociale partners samen om allerlei zaken rondom geldzorgen in de wijken aan de pakken. Met onze partners vanuit woningcorporaties, stadsbank, sociaal werk,  en organisaties zoals schulphulpmaatje en de voedselbank, willen we in het najaar 2023 starten met dit belangrijke en nodige project. We zijn momenteel druk met alle voorbereiding. Wil meer lezen over deze voorbereidingen? Check dan onze hersenspinsels op armoedebeleid Leiden uit. 

Vragen? Neem contact op met Kirsten