Algemeen

Dit is het privacy statement van Stichting BuZz (hierna BuZz). Hier kan je lezen hoe BuZz omgaat met de privacy van de gebruikers van BuZz, haar website www.buzzleiden.nl en met de verwerking van hun persoonsgegevens.

Bescherming persoonlijke levensfeer

BuZz vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gebruikers van essentieel belang. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van gebruikers. Deelnemers zijn personen die zich aanmelden bij BuZz via een bezoek aan een van de locaties en via de website. Deelnemers kunnen hierdoor meedoen met de diensten van BuZz en online in de leeromgeving van BuZz. Ze kunnen zich aanmelden voor workshops, bijeenkomsten en trainingen.
De organisatie van deze bijeenkomsten (BuZz, een partner van BuZz of een ingehuurde docent) ontvangt hierdoor de contactgegevens van de deelnemers.
BuZz neemt de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.
Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacy wetgeving geldt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waar iemand mee kan worden geïdentificeerd zoals naam, adres, mailadres en leeftijd.
In de AVG valt onder verwerking:
– Verzamelen, vastleggen en ordenen
– Bewaren, bijwerken en wijzigen
– Opvragen, raadplegen, gebruiken
– Verstrekken door middel van doorzending
– Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stellen
– Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
– Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

Verwerking persoonsgegevens

Wij slaan de gegevens van onze deelnemers zorgvuldig op in een beschermd systeem, enkel voor eigen gebruik.
De databank wordt beheerd door BuZz. Personen die een training geven ontvangen enkel de naam van de deelnemers en de gegevens die de deelnemers zelf delen. BuZz verwerkt persoonsgegevens van de BuZz website gebruiker en verzamelt informatie over het click- en surfgedrag van een gebruiker. BuZz verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens (religie/medisch/etc.) tenzij de relatie dat zelf vraagt of het moet op basis van de wet.

Rechten van deelnemers

Deelnemers hebben het recht om hun eigen gegevens in te zien. Wanneer je om inzage vraagt of een afschrift wilt hebben, dan regelen we dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. Je kan ook verzoeken om aanvulling, verwijdering of correctie van gegevens. BuZz laat je binnen vier weken weten of en in hoeverre daaraan voldaan wordt. Een weigering is altijd met redenen omkleed.

BuZz legt de volgende persoonsgegevens van een gebruiker vast:

– Naam en overige contactgegevens van een deelnemer of (potentiële) vrijwilliger (men meldt zich aan via het contactformulier)
– Leeftijd en geslacht van een deelnemer

Wat zijn de redenen voor het gebruik van persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden gebruikt om een zo goed mogelijke koppeling tot stand te brengen tussen deelnemers en het aanbod van BuZz of partner partijen in het belang van de deelnemer. In dit kader verstrekt BuZz aan die partijen persoonsgegevens die de deelnemer heeft geregistreerd.
BuZz wilt de deelnemers altijd optimaal ondersteunen en stelt hun belang voorop. Hierbij denkt BuZz altijd aan de privacy van de mensen.

– Aanmelding van workshops, trainingen, bijeenkomsten (deze gegevens bewaren we om te kunnen monitoren hoeveel deelnemers we hebben gehad)
– Aanmelding voor het ontvangen van onze nieuwsbrief
– Relevante aanbiedingen aan alle deelnemers en nieuwsbrief afnemers. Voor mailings en nieuwsbrieven kan men zich ten alle tijden afmelden.
– Inzicht of de website goed werkt.

Gegevens worden alleen verwerkt indien hier toestemming voor wordt gegeven. Bij het aanmaken van een digitaal account of aanmelding bij BuZz wordt gewezen op het privacy statement en wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

Cookies

De website www.buzzleiden.nl maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van de website te optimaliseren. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer worden geplaatst en waarmee de voorkeuren worden vastgelegd. Het gebruik van cookies kan worden geweigerd door de instellingen in de browser aan te passen. In dat geval kunnen niet alle mogelijkheden van de website benut worden.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Alleen de medewerkers van BuZz hebben toegang tot de persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

BuZz bewaart en gebruikt de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijdert BuZz de data die we van je hebben. Of BuZz gebruikt de gegevens anoniem, omdat bepaalde data nodig is voor interne analyses en rapportages.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens?

Stichting BuZz is verantwoordelijk voor je gegevens.

Stichting BuZz
KVK-78161096
Adres: Willemklooslaan 15, Leiden
www.buzzleiden.nl
06-57370433

Wijzigingen privacy statement BuZz

BuZz behoudt zich het recht voor om het privacy statement te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 juni 2020.

Contact

Bij vragen kan altijd contact op worden genomen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@buzzleiden.nl