Opdracht

BuZz werkt aan basiskracht. Dat zijn basisvaardigheden om mee te doen aan de maatschappij. Wij zetten ons in voor inwoners van Leiden voor wie het aanleren van deze vaardigheden niet vanzelfsprekend is of als er sprake is van een achterstand. Het is moeilijk om te bepalen om hoeveel mensen het precies gaat. Wat we wel weten uit onderzoek, in samenwerking met bureau Blauwberg, is dat het om een groep van zo’n 15.000 mensen gaat  die niet of nauwelijks meedoen in de maatschappij. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld meer dan twee jaar in een uitkering zitten, de Nederlandse taal niet goed spreken, het lastig vinden om hun geldzaken op orde te houden of heftige dingen hebben meegemaakt waarbij ze (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.

Stichting BuZz is op 1 juli 2020 in Leiden opgericht met de opdracht om die groep, de mensen met een afstand tot de maatschappij in de leeftijd van 0-100, te ondersteunen bij het ontwikkelen van basisvaardigheden. Wij geloven dat iedereen talenten heeft, meetelt en mee kan doen in de maatschappij. BuZz heeft de missie om samen met de mensen hun kennis, vaardigheden en netwerken te versterken en doen dat vanuit onze kernwaarden.  

laagdrempelig | nieuwsgierig | ondernemend | oplossingsgericht | inspirerend

Wij zetten ons elke dag in om te kijken welke vragen er spelen bij deze groep en kijken naar het bestaande aanbod, zodat je niet altijd iets nieuws hoeft te bedenken. Dit doen we met onze samenwerkingspartners en hebben directe lijntjes met elkaar.