Aemosa

Aemosa ziet haar hulpvragers als mondige burgers voor wie, ondanks de soms ernstige en complexe problemen, herstel mogelijk is. Zij hebben net als andere burgers recht op kwaliteit van leven en op de kans om met succes én naar tevredenheid te leven. Aemosa biedt ondersteuning aan hulpvragers vanaf 18 jaar met psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Wij werken herstelondersteunend. Meer informatie vind je op onze website.

Samen op weg naar een leefbaar leven.