BuZz denkt mee over de Leidse meedoenpas

De gemeente Leiden onderzoekt of er een meedoen- of stadspas in Leiden moet komen. Met deze pas kun je korting krijgen op activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Denk bijvoorbeeld aan museumbezoek, of zwembad maar ook cursussen en openbaar vervoer. Deze meedoenpas zou heel fijn zijn voor mensen (en hun kinderen) die wat minder te besteden hebben en van een minimuminkomen moeten leven.

De mensen om wie het gaat zijn gevraagd of ze van zo’n pas gebruik zouden willen maken. En ook waarvoor ze die zouden willen gebruiken. Daartoe heeft Bureau Bartels in opdracht van de gemeente een inwonersenquête gehouden. Veel van de deelnemers van BuZz vonden het lastig om deze enquête in te vullen. Ze zijn bijvoorbeeld niet digitaal vaardig of zijn de Nederlandse taal niet machtig. Daarom is in een aantal buurtontmoetingsplekken van BuZz een bijeenkomst georganiseerd om samen de gemeente te adviseren over waaraan behoefte aan is. Fijn dat buurtbewoners ook hun zegje kunnen doen over deze pas! 

Hieronder op de foto zijn buurtbewoners in Op Eigen Wieken in de Merenwijk in gesprek over de pas.

BuZz denkt mee !