BuZz Loves Regicare

Rapportages maken is top. Op deze manier kan BuZz updates geven over de voortgang ons werk. Ook hebben we hierdoor inzicht of we op de goede weg zijn en op basis hiervan kunnen we nog betere plannen voor de toekomst maken. Maar om die rapportages op te stellen, moeten we dagelijks onze activiteiten vastleggen. Dat moet natuurlijk zo min mogelijk tijd kosten en moet wel zo leuk mogelijk blijven. BuZz werkt met Regicare van Adsysco. Marlies en Kirsten zijn er blij mee!