Geen geld meer voor boodschappen

Zit je in een uitzichtloze financiële situatie en heb je geen geld meer voor boodschappen? Dreig je tussen wal en schip te vallen omdat je je zorgpremie niet kon betalen. Woon je in de vrouwenopvang en kun je geen kleding voor je dochtertje kopen? SUN kan hulp bieden als andere loketten gesloten blijven. Dat kan zijn in de vorm van een financiële bijdrage, een renteloze lening of supermarktbonnen.

Woon je in Leiden en zit je in acute geldproblemen? Kun je geen beroep kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of een andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente? Dan kun je bij SUN Leiden terecht. Dat moet altijd via een van de partners van SUN gaan, zoals BuZz Leiden.
Meer informatie kun je krijgen via Marlies (06-57642614) en Anita (06-51384134) van BuZz Leiden.