Heel veel vragen over geld

Een tsunami met vragen over geld en met name over het tekort aan geld. Dat is waar BuZz in Leiden Zuidwest afgelopen maand mee geconfronteerd werd. Dat komt omdat steeds mensen niet meer kunnen rondkomen en omdat het Geldfestival wijkbewoners attent heeft gemaakt op regelingen, mogelijkheden en initiatieven waarmee die armoede een klein beetje kan worden verlicht.

Ik kan niet naar taalles. Het is te ver om te lopen, de bus is te duur en ik heb geen geld voor een fiets. Ik wil online vacatures zoeken, maar heb geen laptop. Mijn kind is gehandicapt en ik moet veel afspraken maken met de arts. Dat moet online, maar ik heb geen computer. Ik heb geen geld voor een winterjas, ik heb geen geld om een fatsoenlijke maaltijd op tafel te zetten, ik heb geen geld voor de huur, enz.

Ook de subsidieregeling voor minima voor de aanschaf van een energiezuinige koelkast roept vragen op. Een prima regeling uit oogpunt van duurzaamheid, minder handig omdat mensen de regeling niet snappen. Sommige mensen moeten zelfs geld lenen om die kleine subsidie aan te vullen, dat levert problemen op. Hoe moeten ze daar mee omgaan?

Allemaal legitieme vragen. Vragen van mensen die mee willen doen aan de samenleving. Gebrek aan geld houdt hen tegen. Daarom vonden drie speciale spreekuren in samenwerking met Schuldhulpmaatje en Humanitas plaats om een deel van deze vragen te beantwoorden.

Maar de vragen houden aan. Er lijkt geen eind aan te komen. Daarom zijn we bezig een plan te ontwikkelen om de vele geldvragen van mensen te helpen beantwoorden én zoeken we naar manieren om samen met betreffende partners de regelingen nog beter voor de mensen te laten werken. Wordt vervolgd.

geldvragen