Lentefeest in het Jacques Urlusplantsoen

Morgen is het Lentefeest in het Jacques Urlusplantsoen: een gezellig event voor de buurtbewoners. Er zijn sportclinics voor kinderen en volwassen, je kunt gratis kleding uitzoeken in de popup tweedehandskledingzaak van BuZz, er is er een buurtterras met hapjes en drankjes, er komt er een rapper en kun je achterop de politiemotor van een agent plaatsnemen. Ook is er een ideeënslinger op waaraan buurtbewoners hun ideeën kunnen hangen voor activiteiten in het Jacques Urlusplantsoen. Het beste idee krijgt uit handen van wethouder Abdelhaq Jermoumi een prijs!

Ook is er op dit Lentefeest aandacht voor geldzaken. Zo kunnen buurtbewoners zich inschrijven voor de cursus: Goed met Geld, je kunt informatie krijgen over het Volwassenenfonds en vragen stellen over financiële regelingen en geldzaken.

Het Lentefeest wordt georganiseerd door SOL, Incluzio en BuZz en vindt plaats op woensdagmiddag 17 mei van 14.00 tot 16.30 uur.

Lentefeest Jacques Urlusplantsoen