Papier & Geld inloopspreekuur in samenwerking met Schuldhulpmaatje

Brieven, belastingen, geld, openstaande factuur, huurtoeslag, kinderbijslag, uitkering, hoofpijn, geld, kindgebonden budget, AOW, aanmaning, plaka, stress, bijstand, floes, betalen, de l’argent, UWV, schulden, doekoe, deurwaarder, cash, betalingsherinnering, openstaande factuur, bewindvoerder, financiële problemen, geldzaken, leefgeld, wanbetaler, zorgverzekering, salaris, afbetaling, money, incassobureau, gerechtsdeurwaarders ……

Heb je vragen over deze onderwerpen? Kom dan naar de inloop Papier & Geld. Iedere woensdag van 14.00 tot 15.00 uur in de buurtontmoetingsplek in de Willem Klooslaan. Coronaproof natuurlijk! Meer informatie via Marlies (06-57642614) en Tessa (06-20395366). BuZz Leiden organiseert Papier & Geld met Schuldhulpmaatje om zo financiële problemen te bestrijden of te voorkomen dat mensen schulden maken.