Preventieakkoord Leiden Gezond en Vitaal ondertekend

Op maandag 19 april hebben diverse Leidse partijen tijdens een onlinebijeenkomst het preventieakkoord Leiden Gezond en Vitaal ondertekend. Maar liefst 40 partijen, waaronder Stichting BuZz, spreken met dit akkoord af om zich gezamenlijk in te zetten voor de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van de stad.

Preventieakkoord Leiden Gezond en Vitaal

Marleen Damen (wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn):

“We werken aan een stad waar kinderen gezond kunnen opgroeien, jongeren en volwassenen gezond kunnen leven en ouderen lang vitaal kunnen blijven. Met het Leids preventieakkoord gaan we samen aan de slag om dit doel te realiseren: welzijnspartijen, maatschappelijke organisaties, sport- en beweegaanbieders, natuurverenigingen, onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, kennisinstellingen, bedrijven, gemeente én inwoners van de wijken. Met elkaar bouwen we bestaande initiatieven verder uit, starten we nieuwe projecten op en intensiveren en verbreden we bestaande samenwerkingen.”

Preventieakkoord Leiden Gezond en Vitaal

Ambities Leiden Gezond en Vitaal

In het Leids preventieakkoord staan vier ambities centraal:

  1. Partners werken samen en betrekken inwoners
  2. Inwoners van Leiden hebben een gezond gewicht
  3. Leidse jeugd groeit rookvrij op
  4. Inwoners van Leiden zijn mentaal gezond

Deze ambities zijn in het akkoord uitgewerkt in concrete ideeën en acties voor verbetering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Leiden. De focus ligt nu allereerst op de wijken Leiden Noord en Leiden Zuidwest waar relatief veel mensen wonen met gezondheidsproblemen. De ervaringen die in deze wijken worden opgedaan, kunnen vervolgens worden gebruikt in andere delen van de stad.

 Kirsten heeft ondertekend

Het Preventieakkoord Leiden Gezond en Vitaal kun je hier downloaden.