Steunpunt Stemmen Horen Leiden genomineerd voor Appeltje van Oranje!

Het Steunpunt Stemmen Horen Leiden van het Zelfregiecentrum Leiden is genomineerd voor een Appeltje van Oranje! De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks door het Oranje Fonds uitgereikt aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat zij weer meedoen in de samenleving. Het thema van 2021 is ‘Mentale Kracht’.

Stel, je voelt je depressief, hebt een eetstoornis of dwangneurose of kampt met paniekaanvallen. Hoe waardevol is het dan als iemand je helpt erbovenop te komen? Iemand die géén professionele zorgverlener is. Het Steunpunt Stemmen Horen Leiden is een van die organisaties die mensen helpt om er bovenop te komen. Mensen die stemmen horen bijvoorbeeld. Voor hen is er een lotgenotengroep. Ook vindt er voorlichting en ondersteuning plaats door onder meer een steunpunt om zo bewustwording en acceptatie in de samenleving te creëren.

 

Van 11 tot en met 20 januari is het tijd voor de Stemtiendaagse. Dan kun je jouw stem uitbrengen op jouw favoriet. Natuurlijk kun je het  Steunpunt Stemmen Horen Leiden van het Zelfregiecentrum Leiden ook bezoeken. Na de lockdown kun je op woensdag terecht in het Huis van de Buurt Matilo dinsdag in de Buurt Ontmoetingsplek van BuZz Leiden.