Wat een prachtige stoelen!

Ineke Lenssen van Joe Wie Ai heeft een set prachtige stoelen aan BuZz gedoneerd. Ze staan perfect op de nieuwe locatie op Top Naeff in de Stevenshof.