Wijkprogramma’s in een handzaam boekje

Buurtcoach Leon presenteert het wijkprogramma van Leiden Zuidwest. Welzijnspartner Incluzio heeft hun eigen wijkprogramma en die van SOL en BuZz verzamelt in een handzaam boekje. Hierin staat wat er in de periode oktober tot en met december 2020 zoal te doen is in de buurt. Voor het wijkprogramma van BuZz zelf kun je overigens ook terecht op de pagina Programma’s.