Zelfregiecentrum

Iedere dinsdag is het Zelfregiecentrum aanwezig in de buurtontmoetingsplek aan de Willem Klooslaan 15 te Leiden. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen elkaar dan ontmoeten én elkaar op weg helpen. Tom en Yvonne heten je van harte welkom!

Wil je meer weten? Bel of app met Marlies (06-57642614) of Tessa (06-20395366). 

zelfregiecentrum