Wie zijn wij?

Stichting BuZz is een Social Work organisatie. Officieel heet dat een ‘Not for-Profit organisatie’, wij zien ons echter als een ‘For-Profit organisatie’: Winst op het sociaal vlak! Wij zijn er voor mensen voor wie het door allerlei omstandigheden, zoals schulden, taalachterstand, beperking en sociaal isolement (even) niet lukt om mee te doen. Wij richten ons op het aanleren van basisvaardigheden en op het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Want: Iedereen heeft talent en telt mee!

Voor wie zijn wij?

BuZz is er voor mensen voor wie het door allerlei omstandigheden, zoals schulden, taalachterstand, beperking, psychische oorzaken en sociaal isolement (even) niet lukt om mee te doen. Mensen hebben bijvoorbeeld een bijstandsuitkering en vinden het lastig om rond te komen, een (nieuwe) baan te vinden of kunnen hun talen ten niet ten volle inzetten op een dag. Een ander deel is analfabeet of heeft Nederlands als tweede taal waardoor het lastig is om in Leiden jezelf verstaanbaar te kunnen maken of de weg weten te vinden. Een ander deel heeft geen of een klein netwerk en mist gezelschap of de juiste contacten. Ook zaken zoals digitale vaardigheden en omgaan met geld komen veel voor. Alle thema’s staan nauw met elkaar in verbinding. Vaak kunnen mensen op meerdere vlakken ondersteuning gebruiken. Onze opdracht ‘Basiskracht’ van de Sterke Sociale Basis Leiden is ingericht voor alle leeftijden. Iedereen in de leeftijd van 0 – 100 is welkom bij BuZz. Wij kijken samen met de mensen naar wat er wel kan gaan samen aan de slag om de vaardigheden te helpen ontwikkelen om mee te kunnen doen.

Waar komt onze naam vandaan?

De naam BuZz staat voor het geluid van een zwerm bijen. Het betekent ‘zoemen’ of ‘reuring’. BuZz heeft de ambitie om net als een zwerm bijen in onderlinge afstemming en samenwerking met inwoners en partners resultaten te behalen. Waar wij komen komt er reuring en begint het te zoemen.

Voor ons logo hebben we gekozen voor een cel uit de honingraat. De honingraat is ijzersterk: flexibel, oneindig in verbinding uit te breiden en de sterkste natuurlijke netwerkstructuur die er bestaat. De zes vlakken van de honingraat staan voor de verzameling thema’s (Taal, Talentontwikkeling, Omgaan met geld en papier, Digitale vaardigheden, Gezonde Leefstijl  en Netwerk opbouwen) verbonden met een praktijk van activiteiten die met elkaar samenhangen en interacteren. Deze sterke en open structuur waaraan iedereen bijdraagt is de kracht van ons werk.

Wat is onze ambitie?

Leiden is een stad van actieve en betrokken inwoners. Mensen voelen zich gewaardeerd, nemen deel aan activiteiten en initiatieven in hun omgeving en leveren naar vermogen een zinvolle bijdrage. BuZz Leiden is het vliegwiel voor participatie en de opstap naar (on) betaald werk. De plek om samen je kennis, vaardigheden en netwerken te versterken. Iedereen in Leiden kan zich ontwikkelen en doet mee.

Wat vinden wij belangrijk?

Iedereen heeft talent en telt mee! Wij zien je zoals je bent en leren je graag kennen.

Wat is ons doel?

Ons doel is een leeromgeving te creëren die mensen helpt om de basis op orde te krijgen, hun talenten te ontdekken en zelfredzaam te zijn.

Missie, visie, kernwaarden en themas

Missie / Mission statement

Dichtbij en samen versterkt BuZz kennis, vaardigheden en netwerken.

Visie

Financieel gezond en resultaat gericht, ervaren meer mensen persoonlijke winst in hun leven doordat hun kennis, vaardigheden en netwerk zijn versterkt.

Kernwaarden

Laagdrempelig
Wij luisteren, gaan altijd in gesprek en helpen op weg.

Nieuwsgierig
Wij zijn benieuwd, onderzoeken en ontdekken.

Ondernemend
Wij zien kansen, hebben lef en doen.

Oplossingsgericht
Wij denken in mogelijkheden en realiseren deze.

Inspirerend
Wij zetten aan tot nieuwe inzichten en energie.