Bestuur Stichting BuZz

BuZz kent een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht van Stichting BuZz verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht staat borg voor het verantwoord vervullen en krachtens de wet, de Governance Code Social Work en overige regelgeving en gedragscodes aan de Raad van Toezicht toegekende taken.

De Raad van Toezicht van BuZz bestaat uit vijf leden.

Image

Voorzitter

Mr. E. Kortlang

Het verhaal van...

Image

Lid RvT

Het verhaal van...

Image

Lid RvT

Het verhaal van...

Image

Lid RvT

Het verhaal van...

Image

Lid RvT

Het verhaal van...

Image

Directeur/ bestuurder

Het verhaal van...

Raad van Toezicht

Deze pagina wordt binnenkort bijgewerkt.